www.nicovanham.nl

De kaeskop in mij...

Ik ben benaderbaar voor iedereen en neem de tijd om te luisteren. Ik kan mijzelf goed inleven in de situatie van een ander, heb een natuurlijke belangstelling voor mensen in hun omgeving en accepteer mensen zoals ze zijn zonder vooroordelen. Ik streef naar coƶperatieve en harmonieuze verhoudingen.

De ontwikkelaar in mij...

Softwareontwikkeling gaat over het beheren van complexiteit. Dit is de complexiteit van het probleem naast de complexiteit van de machine. Vanwege deze complexiteit mislukken de meeste softwareontwikkelprojecten.

De docent in mij...

Onderwijzen is onmogelijk. Als we eenvoudig alles bij elkaar optellen dat van een representatieve docent wordt verwacht en kennisnemen van de omstandigheden waaronder die activiteiten moeten worden uitgevoerd, stelt de som hogere eisen dan enig persoon mogelijk kan vervullen. Toch onderwijzen docenten.

De manager in mij...

Terug naar de bedoeling. Organisaties zijn verdraaid als de natuurlijke principes van organiseren verloren zijn gegaan onder een lawine van on-natuurlijke managementlogica. Recht tegenover deze verdraaide organisaties staan de organisaties die juist excelleren. Zij houden zaken eenvoudig en dicht bij de menselijke natuur en presteren daarmee enorm veel beter.

De onderzoeker in mij...

Kwalitatief onderzoek geeft inzicht in hoe mensen denken over een bepaald onderwerp. Het is zoeken naar ideeƫn, achtergronden, motieven, weerstanden en beweegredenen. Het is bij uitstek geschikt voor waarom-vragen.

De professional in mij...

Professionals zijn personen die ervoor kiezen en zich erop toeleggen om met behulp van hun specialistische kennis en ervaring, klanten op een competente en integere manier steeds beter van dienst te zijn. Daarbij maken zij gebruik van, en dragen zij actief bij aan, een gemeenschap van medeprofessionals die het vak voortdurend ontwikkelen.