icoon preloader
afbeelding

Boeken

afbeelding sectie-scheiding

MIJN BOEKEN

"Een boek: het stoffelijk overschot van een idee."

Het boek is een veelgebruikte manier om informatie vast te leggen in de vorm van tekst en afbeeldingen op gebundeld papier en om deze informatie weer te geven, op te slaan en te verspreiden. Het is een document van vaak niet al te kleine omvang. In de 19e en 20e eeuw kwamen steeds meer middelen ter beschikking voor de uitgave van het geschreven woord in boekvorm door de uitvinding van achtereenvolgens de schrijfmachine, de stencilmachine, de kopieermachine en de pc met printer.

afbeelding

Boek

Boek

zelfstandig naamwoord - het - boeken (mv)

Het woord 'boek' is vermoedelijk afkomstig van het Germaanse woord voor beuk, boche. De omslagen van de eerste boeken werden namelijk gemaakt van een rechthoekig stuk (beuken)hout. Het Griekse woord biblia (boeken) is het meervoud van biblion dat oorspronkelijk 'papyrusje' betekende, het materiaal waarop in de oudheid meestal werd geschreven, en later werd gebruikt als aanduiding van papier, geschrift en boek(rol).

1. Algemene benaming voor een verzameling vellen perkament, vellen papier of soortgelijk materiaal, die blanco, beschreven of bedrukt zijn en die aan elkaar zijn geregen of gebonden tot het boeklichaam dat al dan niet is gebonden in een boekband.

Hoewel geen persoon en tijdstip kan worden aangewezen, is het boek naar alle waarschijnlijkheid een Romeinse uitvinding. Het bestond met zekerheid in de 1e eeuw van onze jaartelling. Vóór de huidige boekvorm met pagina's werd uitgevonden, bestond geschreven informatieoverdracht in de vorm van inbeiteling op steen, boekrollen van papyrus of perkament, kleitabletten, stukken bot, leren vellen en dergelijke.

afbeelding sectie-scheiding

Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken

Omdenken

Het is een manier van denken en doen, waarbij je kijkt naar de werkelijkheid zoals die is en onderzoekt wat je daarmee zou kunnen. Omdenken benadert een probleem als energie. Je gebruikt de energie van het probleem voor iets nieuws.