icoon preloader
afbeelding

Coderen

afbeelding sectie-scheiding

CODEREN

"Los eerst het probleem op. Schrijf daarna pas de code."

Programmeren is het schrijven van een computerprogramma, een concrete reeks instructies die een computer kan uitvoeren. Dit is de taak van een softwareontwikkelaar of programmeur. Programmeren wordt in het algemeen niet direct in machinetaal gedaan, maar in een programmeertaal.

afbeelding

Coderen

Co·de·ren

werkwoord - het - gecodeerd (vdw)

Afgeleid van het Franse coder (met het achtervoegsel -eren)

Het vertalen van bewerkingen naar computertaal, zodat een computer de bewerking uit kan voeren.

In de jaren 40 en 50 werd de basis gelegd voor wat later de daadwerkelijke softwareontwikkeling zou worden. Dingen begonnen met programmeren op machineniveau, met behulp van binaire of equivalente notaties voor werkelijke numerieke waarden. Hardware met beperkte snelheid en geheugencapaciteit (bits). De jaren 60 markeerden het begin van talen met een "hoog niveau". Fortan, Cobol en Basic behoorden tot de meest bekende talen van dit soort en compileerden en vertaalden een programma in assembler. In de jaren '70 begonnen systeemprogrammeertalen te ontstaan. C werd geïntroduceerd, al snel gevolgd door zijn OOP-opvolger, C ++, die tot vandaag bleef evolueren.

afbeelding
afbeelding

afbeelding sectie-scheiding

CODEREN

Software-engineering bestaat uit het ontwikkelen, gebruiken en onderhouden van software met een systematische, gedisciplineerde en kwantificeerbare werkwijze. Een goed analytisch vermogen, een gestructureerde aanpak en nauwkeurigheid is hierbij belangrijk.

afbeelding sectie-scheiding

Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken

Omdenken

Het is een manier van denken en doen, waarbij je kijkt naar de werkelijkheid zoals die is en onderzoekt wat je daarmee zou kunnen. Omdenken benadert een probleem als energie. Je gebruikt de energie van het probleem voor iets nieuws.