icoon preloader
afbeelding

Studiekeuze

afbeelding sectie-scheiding

STUDIEKEUZE

We kunnen er niet meer om heen: jongeren kunnen blijkbaar niet goed kiezen. Onderzoek wijst uit dat jongeren keuzes maken voor vervolgopleidingen op basis van onbewuste en ondoordachte redenen. Zij hebben geen realistisch zelf- en beroepsbeeld en vertonen kortetermijngedrag als het gaat om keuzes. Hoewel veel jongeren niet goed kunnen kiezen, moeten zij toch behoorlijk wat keuzes maken gedurende hun leerloopbaan.

afbeelding

Studiekeuze

Stu·die·keu·ze

zelfstandig naamwoord - de - studiekeuzes (mv)

1. De keuze van een school, studierichting, onderwijsvorm

afbeelding sectie-scheiding

STUDIEKEUZE MODEL

afbeelding

Een model voor studiekeuze

Een jongere leert loopbaankeuzes maken door het ontwikkelen van de zes loopbaancompetenties: zelfreflectie, kwaliteitenreflectie, motievenreflectie, werkexploratie, loopbaansturing en netwerken.

Door het ontwikkelen van loopbaancompetenties krijgt de jongere meer inzicht in zichzelf als professional en ontwikkelt hiermee een beeld van welk werk en werkomgeving het beste past.

Er zit geen vaste volgorde in hoe de loopbaancompetenties ingezet moeten worden. Wel is het werken aan de competenties een cyclisch proces dat tijdens de gehele onderwijsperiode plaats vindt. Het ontwikkelen van loopbaancompetenties kost tijd. Daarnaast kunnen je motieven in de loop van de tijd veranderen.

afbeelding
afbeelding
afbeelding

afbeelding sectie-scheiding

VERKEN JEZELF

afbeelding

Het is belangrijk om te weten wie je bent, wat je wilt en waar je krachten liggen. Het is ook meer dan logisch als je dit allemaal nog niet zo zeker weet. Schakel daarom de hulp van je ouders, vrienden en docenten in, om je te helpen inzien wat voor persoon jij bent. Het maken van een kleine reis, het helpen van een vreemde of het lezen van interessante boeken kunnen ook helpen bij dit moment van zelfreflectie.

afbeelding sectie-scheiding

VERKEN DE MOGELIJKHEDEN

afbeelding

Het is belangrijk om te weten wie je bent, wat je wilt en waar je krachten liggen. Het is ook meer dan logisch als je dit allemaal nog niet zo zeker weet. Schakel daarom de hulp van je ouders, vrienden en docenten in, om je te helpen inzien wat voor persoon jij bent. Het maken van een kleine reis, het helpen van een vreemde of het lezen van interessante boeken kunnen ook helpen bij dit moment van zelfreflectie.

Zelfreflecteren betekent dat je jezelf een spiegel voorhoudt om zo stil te staan bij hoe je bijvoorbeeld werkt, welke keuzes je daarbinnen maakt, welke vaardigheden je inzet en hoe dat voelt. Het draait bij reflectie altijd om jou.

afbeelding

afbeelding sectie-scheiding

STAPPENPLAN

afbeelding

Het is belangrijk om te weten wie je bent, wat je wilt en waar je krachten liggen. Het is ook meer dan logisch als je dit allemaal nog niet zo zeker weet. Schakel daarom de hulp van je ouders, vrienden en docenten in, om je te helpen inzien wat voor persoon jij bent. Het maken van een kleine reis, het helpen van een vreemde of het lezen van interessante boeken kunnen ook helpen bij dit moment van zelfreflectie.

Zelfreflecteren betekent dat je jezelf een spiegel voorhoudt om zo stil te staan bij hoe je bijvoorbeeld werkt, welke keuzes je daarbinnen maakt, welke vaardigheden je inzet en hoe dat voelt. Het draait bij reflectie altijd om jou.

afbeelding

afbeelding sectie-scheiding

Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken

Omdenken

Het is een manier van denken en doen, waarbij je kijkt naar de werkelijkheid zoals die is en onderzoekt wat je daarmee zou kunnen. Omdenken benadert een probleem als energie. Je gebruikt de energie van het probleem voor iets nieuws.