icoon preloader
afbeelding

Studiesucces

afbeelding sectie-scheiding

STUDIESUCCES

afbeelding

Studiesucces

Stu·die·suc·ces

zelfstandig naamwoord - het - studiesuccessen (mv)

1. ???

afbeelding

Studiesucces wordt vaak gemeten aan de hand van de uitval in het eerste jaar en het aantal diploma's die behaald worden. Deze nauwe definitie van studiesucces behelst slechts studierendement. De brede definitie van studiesucces omvat de persoonlijke ontwikkeling van de student, de maatschappelijke betrokkenheid van de student gedurende de studie en de ontwikkeling die de student hierin doormaakt tot het moment van afstuderen. Hierin wordt iedere individuele student in ogenschouw genomen.

Studiesucces wordt door een groot aantal uiteenlopende factoren beïnvloed. Deze factoren zijn gerelateerd aan de student zelf, de docent en het onderwijs. Zo zijn onder andere de individuele kenmerken en het welzijn van studenten en docenten, het curriculum en de wijze van toetsing van invloed op het studiegedrag en studiesucces.

afbeelding sectie-scheiding

UNIVERSELE BEHOEFTEN

afbeelding

Een jongere leert loopbaankeuzes maken door het ontwikkelen van de zes loopbaancompetenties: zelfreflectie, kwaliteitenreflectie, motievenreflectie, werkexploratie, loopbaansturing en netwerken.

Door het ontwikkelen van loopbaancompetenties krijgt de jongere meer inzicht in zichzelf als professional en ontwikkelt hiermee een beeld van welk werk en werkomgeving het beste past.

Er zit geen vaste volgorde in hoe de loopbaancompetenties ingezet moeten worden. Wel is het werken aan de competenties een cyclisch proces dat tijdens de gehele onderwijsperiode plaats vindt. Het ontwikkelen van loopbaancompetenties kost tijd. Daarnaast kunnen je motieven in de loop van de tijd veranderen.

afbeelding sectie-scheiding

BETROKKENEN PARTIJEN

afbeelding

Een jongere leert loopbaankeuzes maken door het ontwikkelen van de zes loopbaancompetenties: zelfreflectie, kwaliteitenreflectie, motievenreflectie, werkexploratie, loopbaansturing en netwerken.

Door het ontwikkelen van loopbaancompetenties krijgt de jongere meer inzicht in zichzelf als professional en ontwikkelt hiermee een beeld van welk werk en werkomgeving het beste past.

Er zit geen vaste volgorde in hoe de loopbaancompetenties ingezet moeten worden. Wel is het werken aan de competenties een cyclisch proces dat tijdens de gehele onderwijsperiode plaats vindt. Het ontwikkelen van loopbaancompetenties kost tijd. Daarnaast kunnen je motieven in de loop van de tijd veranderen.

afbeelding sectie-scheiding

FACTOREN FACTOREN

afbeelding

Een jongere leert loopbaankeuzes maken door het ontwikkelen van de zes loopbaancompetenties: zelfreflectie, kwaliteitenreflectie, motievenreflectie, werkexploratie, loopbaansturing en netwerken.

Door het ontwikkelen van loopbaancompetenties krijgt de jongere meer inzicht in zichzelf als professional en ontwikkelt hiermee een beeld van welk werk en werkomgeving het beste past.

Er zit geen vaste volgorde in hoe de loopbaancompetenties ingezet moeten worden. Wel is het werken aan de competenties een cyclisch proces dat tijdens de gehele onderwijsperiode plaats vindt. Het ontwikkelen van loopbaancompetenties kost tijd. Daarnaast kunnen je motieven in de loop van de tijd veranderen.

afbeelding sectie-scheiding

Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken

Omdenken

Het is een manier van denken en doen, waarbij je kijkt naar de werkelijkheid zoals die is en onderzoekt wat je daarmee zou kunnen. Omdenken benadert een probleem als energie. Je gebruikt de energie van het probleem voor iets nieuws.