icoon preloader
afbeelding

Evolutie

afbeelding sectie-scheiding

MIJN EVOLUTIE

"Intelligentie is een toeval van de evolutie en niet noodzakelijk een voordeel."

Evolutie is het biologische begrip waarmee het proces van verandering in alle vormen van leven van generatie op generatie wordt aangegeven. Evolutie kan worden gedefinieerd als de geleidelijke verandering in populaties door overerving van kenmerken en eigenschappen met hun variatie en natuurlijke selectie. De evolutietheorie is de natuurwetenschappelijke verklaring voor de evolutie van het leven en voor de verscheidenheid aan soorten op Aarde.

afbeelding

Evolutie

Evo·lu·tie

zelstandig naamwoord - de - evoluties (mv)

Afgeleid van het Franse évolution of daarvoor van het Latijnse 'evolutio'.

De geleidelijke ontwikkeling waarbij uit eenvoudige soorten steeds ingewikkelder soorten of nieuwe soorten ontstaan.

De geschiedenis van het evolutionair denken gaat veel verder terug dan het ontstaan van de evolutietheorie in de 19e eeuw. Het idee dat de natuur niet onveranderlijk is maar door middel van evolutie van soorten steeds verandert leefde al onder sommige natuurfilosofen uit de Oudheid. Onder andere de opkomst van de paleontologie aan het einde van de 18e eeuw en daarmee het inzicht dat soorten kunnen uitsterven ondermijnde het idee van een statische, onveranderlijke natuur.

afbeelding sectie-scheiding

Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken

Omdenken

Het is een manier van denken en doen, waarbij je kijkt naar de werkelijkheid zoals die is en onderzoekt wat je daarmee zou kunnen. Omdenken benadert een probleem als energie. Je gebruikt de energie van het probleem voor iets nieuws.