icoon preloader
afbeelding

Mythologie

afbeelding sectie-scheiding

MIJN MYTHOLOGIE

"In alle tijden heeft men dezelfde vragen over het ontstaan van zichzelf en de wereld!"

Een mythologie is het geheel van verhalen en denkbeelden van een bepaalde cultuur waarin belangrijke vragen aan bod komen zoals de oorsprong van de mens, de wereld en natuurverschijnselen. Een mythologie kan in de loop van de tijd veranderen en meegroeien met veranderende omstandigheden. Alle culturen hebben in de loop der tijd hun eigen mythen ontwikkeld, die bestaan uit verhalen over hun geschiedenis, hun religieuze culten, hun helden en heersers, maar ook hun visie op de kosmos en de plaats van de mens daarin.

afbeelding

Mythologie

My·tho·lo·gie

zelfstandig naamwoord - de - mythologieën (mv)

Afkomstig uit het Griekse van mythos (=verhaal) en logos (=studie). Afgeleid van mythe met het achtervoegsel -logie.

1. Verzameling mythen van een volk, godsdienst of sociale groep.

Om de mens en zijn cultuur goed te begrijpen, wordt mythologie al sinds de klassieke oudheid bestudeerd vanuit diverse benaderingen. Sinds de negentiende eeuw is mythologie een studieobject van onder anderen antropologen, sociologen, historici, psychologen en letterkundigen. Het doel van onderzoek naar mythen is er de oorsprong, ontwikkeling en betekenis van te achterhalen, waarbij meer geleerd wordt over religieuze praktijken, het wereldbeeld van groepen mensen en hun cultuur in het algemeen.

afbeelding sectie-scheiding

WERELDMYTHOLOGIE

afbeelding
afbeelding
afbeelding

afbeelding sectie-scheiding

BEKENDE MYTHOLOGIEËN

Alle culturen hebben in de loop der tijd hun eigen mythen ontwikkeld, die bestaan uit verhalen over hun geschiedenis, hun religieuze culten, hun helden en heersers, maar ook hun visie op de kosmos en de plaats van de mens daarin. Mythen hebben een sterk symbolisch karakter en een allegorische vorm om waarheden weer te geven. Symboliek en allegorie hebben als voordeel dat ze minder aanstootgevend en tevens goed te onthouden zijn. Ze maken aanschouwelijk wat anders niet meteen aanschouwelijk is.

app
Azteekse Mythologie
Geen vastomlijnde religie
Verken de Azteekse mythologie en ontdek de goden en godinnen, kosmologie, wezens en scheppingsmythen van Centraal-Mexico.

app
Chinese Mythologie
Taoïsme en boeddhisme
Verken de mythologie van China en ontdek de goden en godinnen, kosmologie, wezens en mythen van de oude Chinese beschaving.

app
Egyptische Mythologie
Ondoordringbaar en ingewikkeld
Verken de Egyptische mythologie en ontdek de goden en godinnen, kosmologie, wezens en scheppingsmythen van de oude Egyptische beschaving.

app
Griekse Mythologie
Oud-Griekse mythen en sagen
Verken de Griekse mythologie en ontdek de 12 Olympiërs, minder belangrijke goden en godinnen, titanen, wezens en mythen van de oude Helleense beschaving.

app
Japanse Mythologie
Verbonden met shintoïsme
Verken de Japanse mythologie en ontdek de goden en godinnen, kosmologie, wezens en scheppingsmythen van de oude Shinto- en boeddhistische samenleving.

app
Keltische Mythologie
Een natuurgodsdienst
Verken de Keltische mythologie en ontdek de goden en godinnen, kosmologie, wezens en mythen van de oude Ieren, Schotten, Welsh en Bretons.

app
Noorse Mythologie
Een Germaanse mythologie
Verken de Noorse mythologie en ontdek de goden en godinnen, kosmologie, wezens en scheppingsmythen van de oude Scandinavische beschaving.

app
Romeinse Mythologie
Romeinse mythen en sagen
De Romeinse mythologie vertelt de verhalen van de goden en godinnen van het oude Rome, van wie velen werden ontleend aan de Griekse cultuur en hernoemd.

afbeelding sectie-scheiding

GERELATEERDE MEDIA

afbeelding sectie-scheiding

Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken

Omdenken

Het is een manier van denken en doen, waarbij je kijkt naar de werkelijkheid zoals die is en onderzoekt wat je daarmee zou kunnen. Omdenken benadert een probleem als energie. Je gebruikt de energie van het probleem voor iets nieuws.