icoon preloader
afbeelding

afbeelding sectie-scheiding

MIJN ORGANISATIES

"Een organisatie die niets anders voortbrengt dan geld, is een armzalige soort organisatie."

De wereld kent veel organisaties. Denk aan de winkels waar men boodschappen doet, of bedrijven waar mensen werken. Maar ook de school waar kinderen op school zitten. Alle groepen mensen met een samenwerkingsverband welke een gemeenschappelijk doel hebben en dit proberen te bereiken d.m.v. middelen en waarbij continuïteit wordt nagestreefd vallen onder de definitie van een organisatie. Veel overheidsinstellingen dus ook.

afbeelding

Organisatie

Or·gani·sa·tie

zelfstandig naamwoord (inw) - de - organisaties (mv)

Afgeleid van het Latijnse organizare en had de betekenissen: van organen voorzien, bewerktuigen, vormen, organiseren.

Samenwerkingsverband van mensen en middelen, waarbij het bereiken van een bepaald doel voorop staat.

De eerste organisaties zijn ontstaan tussen 1760 en 1830. Dit gebeurde tijdens de eerste industriële revolutie. Gedurende deze periode begon met te denken aan een organisatie. Hoe mensen het beste aangestuurd konden worden om zo efficiënt mogelijk een bepaald doel te bereiken. Hierbij werd totaal nog niet gekeken naar wat prettig en comfortabel was voor de werknemers, vooral het doel zo snel en goed mogelijk behalen stond centraal. Pas veel later kwam het sociale aspect van de werknemer naar voren. Men kwam erachter dat de productiviteit van werknemers stegen op het moment dat ze plezier hadden in hun werk.

afbeelding sectie-scheiding

MIJN ORGANISATIES

Organisaties zijn verdraaid als de natuurlijke principes van organiseren verloren zijn gegaan onder onnatuurlijke managementlogica. Organisaties die juist excelleren houden zaken eenvoudig en dicht bij de menselijke natuur en presteren daarmee enorm veel beter.

afbeelding sectie-scheiding

Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken

Omdenken

Het is een manier van denken en doen, waarbij je kijkt naar de werkelijkheid zoals die is en onderzoekt wat je daarmee zou kunnen. Omdenken benadert een probleem als energie. Je gebruikt de energie van het probleem voor iets nieuws.