icoon preloader
afbeelding

Psychologie

afbeelding sectie-scheiding

MIJN PSYCHOLOGIE

"Vertrouw je instinct. Intuïtie liegt niet."

Psychologie is de studie van de menselijke geest, ook wel het ‘innerlijke leven’ genoemd, en het gedrag van mensen. Het woord bestaat uit twee Griekse woorden, namelijk psyche, wat voor ‘ziel’ staat, en logos, wat ‘rede’ betekent. Het is dus de rede van de ziel. Het doel van de psychologie is het verwerven van kennis omtrent het doen en laten van de mens, zowel in hun alledaagse omgeving als onder bijzondere omstandigheden.

afbeelding

Psychologie

Psy·cho·lo·gie

zelfstandig naamwoord (znw) - de - psychologieën (mv)

Latijnse vorm van het Griekse psykh? "adem, geest, ziel" en logia "studie van".

Psychologie is de academische discipline die zich bezighoudt met het innerlijke leven (weten, voelen en streven) en het gedrag van mensen.

De studie van menselijke gedragingen en belevingen is al oud. Griekse filosofen zoals Aristoteles, Socrates en Plato debatteerden al over motieven voor het menselijk handelen en over wat zich in het brein afspeelt. Het gestructureerd wetenschappelijk bedrijf 'psychologie' is pas eind 19e eeuw ontstaan. In de geschiedenis van de psychologie zijn verschillende stromingen te onderscheiden, waaronder het structuralisme, het functionalisme, het behaviorisme en de gestaltpsychologie.

afbeelding sectie-scheiding

Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken
Afbeelding omdenken

Omdenken

Het is een manier van denken en doen, waarbij je kijkt naar de werkelijkheid zoals die is en onderzoekt wat je daarmee zou kunnen. Omdenken benadert een probleem als energie. Je gebruikt de energie van het probleem voor iets nieuws.