afbeelding preloader
O-- Zoeken
ICT
Software & Gegevens

Op een iteratieve manier software ontwikkelen met regelmatige toetsing van resultaten door de opdrachtgever is aan te bevelen. De kort-cyclische aanpak maakt snelle feedback mogelijk. Een agile aanpak benadrukt daarbij behalve teamverantwoordelijkheid ook de individuele verantwoordelijkheid van ontwikkelaars en borgt directe betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

Educatie
Studiekeuze & Studiesucces

Als we alles bij elkaar optellen dat van een representatieve docent wordt verwacht en kennisnemen van de omstandigheden waaronder die activiteiten moeten worden uitgevoerd, stelt de som hogere eisen dan enig persoon mogelijk kan vervullen. Toch onderwijzen docenten.

Management
Plannen & Organiseren

Organisaties zijn verdraaid als de natuurlijke principes van organiseren verloren zijn gegaan onder on-natuurlijke managementlogica. Daarnaast zijn er organisaties die juist excelleren. Zij houden zaken eenvoudig en dicht bij de menselijke natuur en presteren daarmee enorm veel beter.

studiesucces

Contact
Mijn rol als software ontwikkelaar

Na een saaie vooropleiding op de HAVO wist ik niet precies wat ik wilde gaan doen. Ik koos voor de HBO-opleiding bedrijfseconomie, maar ik kwam er al snel achter dat dit niets voor mij was. Via begeleiding met beroepsorientatie ben ik terecht gekomen bij ICT bij de Haagse Hogeschool. Hier heb ik ruim vier jaar met veel plezier gestudeerd. Hoewel ik afgestudeerd ben in de richting ict-beheer (ITIL) lagen mijn talenten op het gebied van softwareontwikkeling (ontwerpen en programmeren van software) en gegevensmodellering (ontwerpen en bouwen van databases). De ICT-er in mij was geboren....

Contact
Mijn rol als software ontwikkelaar

Na een saaie vooropleiding op de HAVO wist ik niet precies wat ik wilde gaan doen. Ik koos voor de HBO-opleiding bedrijfseconomie, maar ik kwam er al snel achter dat dit niets voor mij was. Via begeleiding met beroepsorientatie ben ik terecht gekomen bij ICT bij de Haagse Hogeschool. Hier heb ik ruim vier jaar met veel plezier gestudeerd. Hoewel ik afgestudeerd ben in de richting ict-beheer (ITIL) lagen mijn talenten op het gebied van softwareontwikkeling (ontwerpen en programmeren van software) en gegevensmodellering (ontwerpen en bouwen van databases). De ICT-er in mij was geboren....

Contact
Mijn rol als software ontwikkelaar

Na een saaie vooropleiding op de HAVO wist ik niet precies wat ik wilde gaan doen. Ik koos voor de HBO-opleiding bedrijfseconomie, maar ik kwam er al snel achter dat dit niets voor mij was. Via begeleiding met beroepsorientatie ben ik terecht gekomen bij ICT bij de Haagse Hogeschool. Hier heb ik ruim vier jaar met veel plezier gestudeerd. Hoewel ik afgestudeerd ben in de richting ict-beheer (ITIL) lagen mijn talenten op het gebied van softwareontwikkeling (ontwerpen en programmeren van software) en gegevensmodellering (ontwerpen en bouwen van databases). De ICT-er in mij was geboren....

Contact
Mijn rol als software ontwikkelaar

Na een saaie vooropleiding op de HAVO wist ik niet precies wat ik wilde gaan doen. Ik koos voor de HBO-opleiding bedrijfseconomie, maar ik kwam er al snel achter dat dit niets voor mij was. Via begeleiding met beroepsorientatie ben ik terecht gekomen bij ICT bij de Haagse Hogeschool. Hier heb ik ruim vier jaar met veel plezier gestudeerd. Hoewel ik afgestudeerd ben in de richting ict-beheer (ITIL) lagen mijn talenten op het gebied van softwareontwikkeling (ontwerpen en programmeren van software) en gegevensmodellering (ontwerpen en bouwen van databases). De ICT-er in mij was geboren....

Contact
Mijn rol als software ontwikkelaar

Na een saaie vooropleiding op de HAVO wist ik niet precies wat ik wilde gaan doen. Ik koos voor de HBO-opleiding bedrijfseconomie, maar ik kwam er al snel achter dat dit niets voor mij was. Via begeleiding met beroepsorientatie ben ik terecht gekomen bij ICT bij de Haagse Hogeschool. Hier heb ik ruim vier jaar met veel plezier gestudeerd. Hoewel ik afgestudeerd ben in de richting ict-beheer (ITIL) lagen mijn talenten op het gebied van softwareontwikkeling (ontwerpen en programmeren van software) en gegevensmodellering (ontwerpen en bouwen van databases). De ICT-er in mij was geboren....

Contact
Mijn rol als software ontwikkelaar

Na een saaie vooropleiding op de HAVO wist ik niet precies wat ik wilde gaan doen. Ik koos voor de HBO-opleiding bedrijfseconomie, maar ik kwam er al snel achter dat dit niets voor mij was. Via begeleiding met beroepsorientatie ben ik terecht gekomen bij ICT bij de Haagse Hogeschool. Hier heb ik ruim vier jaar met veel plezier gestudeerd. Hoewel ik afgestudeerd ben in de richting ict-beheer (ITIL) lagen mijn talenten op het gebied van softwareontwikkeling (ontwerpen en programmeren van software) en gegevensmodellering (ontwerpen en bouwen van databases). De ICT-er in mij was geboren....